cFosSpeed hiện nằm trong tay những người mới. Atlas Tech Solutions hiện sở hữu, phát triển và bán các phiên bản mới của nó
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Cho phép chuyển tiếp cổng cho TP-LINK TD-W8951ND


TP-LINK TD-W8951ND Step 1

1 Mở trình duyệt web như Safari, Google Chrome hoặc Internet Explorer. Ở đầu cửa sổ trong loại thanh địa chỉ trong địa chỉ IP mặc định của bộ định tuyến modem TP-LINK (192.168.1.1), sau đó nhấn Enter.TP-LINK TD-W8951ND Step 2

2 Nhập tên người dùng và mật khẩu trong trang đăng nhập. Tên người dùng và mật khẩu mặc định cho các thiết bị TP-LINK là adminTP-LINK TD-W8951ND Step 3

3 Nhấp vào liên kết "Advanced Setup" ở gần đầu trang.TP-LINK TD-W8951ND Step 4

4 Nhấp vào "NAT"TP-LINK TD-W8951ND Steps 5-6

5 Thêm một quy tắc mới hoặc sửa đổi quy tắc hiện có để chuyển hướng "Start Port" và "End Port" 80 sang địa chỉ IP của máy tính cFos Personal Net đang chạy và chọn "ALL" làm "Protocol"6 Nhấp vào "Save"Chuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho TP-LINK TD-W8951NDHướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho TP-Link TD-W8951ND