cFosSpeed hiện nằm trong tay những người mới. Atlas Tech Solutions hiện sở hữu, phát triển và bán các phiên bản mới của nó
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Cho phép chuyển tiếp cổng cho TP-LINK TL-MR3040


TP-LINK TL-MR3040 Step 1

1 Truy cập trang cấu hình bộ định tuyến của bạn bằng cách đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn (vui lòng tham khảo phần cứng trở lại để biết tên người dùng, mật khẩu và địa chỉ IP của bộ định tuyến)TP-LINK TL-MR3040 Steps 2-3

2 Nhấp vào "Forwarding" và sau đó nhấp vào "Virtual Servers"

3 Nhấp vào "Add New" để thiết lập chuyển tiếp cổngTP-LINK TL-MR3040 Steps 4-6

4 Chọn "HTTP" từ "Common Service Port" và một số trường sẽ được điền tự động

5 Điền vào trường "IP Address" bằng IP của máy tính cFos Personal Net đang chạy

6 Bấm vào "Save" và sau đó vào "Done"Chuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho TP-LINK TL-MR3040Hướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho TP-Link TL-MR3040