cFosSpeed hiện nằm trong tay những người mới. Atlas Tech Solutions hiện sở hữu, phát triển và bán các phiên bản mới của nó
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Cho phép chuyển tiếp cổng cho phiên bản TL-WDR7660 Gigabit


TP-Link TL-WDR7660 Step 1

1 Đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn (IP mặc định: 192.168.0.1)TP-Link TL-WDR7660 Steps 2-3

2 Đăng nhập vào giao diện quản lý bộ định tuyến, nhấp vào " 应用管理 " ("Quản lý ứng dụng") và vào trung tâm ứng dụng

3 Tìm các máy chủ ảo, bấm vào nút " 进入 " ("Enter"), và bấm vào nút " 添加 " ("Add")TP-Link TL-WDR7660 Steps 4-7

4 5 6 7 Nhập các thông số yêu cầu và nhấp " 保存 " ("Save")TP-Link TL-WDR7660 Step 8

8 Thêm danh sách, như được hiển thịChuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho phiên bản TL-WDR7660 GigabitHướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho TP-Link TL-WDR7660