cFosSpeed hiện nằm trong tay những người mới. Atlas Tech Solutions hiện sở hữu, phát triển và bán các phiên bản mới của nó
Ngoài ra, hãy truy cập trang cFos eMobility của chúng tôi để biết các sản phẩm di động điện của chúng tôi, như cFos EVSE, cFos Charging ManagercFos Wallbox Booster

Cho phép chuyển tiếp cổng cho TP-LINK TL-WR842N


TP-LINK TL-WR842N Step 1

1 Đăng nhập vào bộ định tuyến của bạn bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn (IP mặc định: tplogin.cn)TP-LINK TL-WR842N Steps 2-3

2 Nhấp vào nút "设备管理" (Quản lý phần cứng) trong menu chính ở phía dưới

3 Click vào "进入"(Enter) nút dưới"虚拟服务器" (Virtual Server)TP-LINK TL-WR842N Steps 4-6

4 Click vào "添加 nút" (Add)

5 Chọn "HTTP" là "常用服务器 '(Common Server) và nhập vào (tốt nhất là tĩnh) chỉ IP của máy tính cá nhân cFos Net đang chạy trên trong' IP地址" lĩnh vực (IPAddress)

6 Nhấp vào 保存"保存" (Lưu)Chuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho TP-LINK TL-WR842NHướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho TP-Link TL-WR842N