cFosSpeed là Công cụ giúp tăng tốc Internet chính thức tốt nhất cho các sản phẩm chơi game của ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI.
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Nhận giấy phép miễn phí (cFosSpeed) bằng cách giúp chúng tôi có 10 đánh giá trở lên.
Một số đoạn văn bạn được tạo ra bởi phần mềm dịch thuật. Xin hãy giúp chúng tôi cải thiện các văn bản này. Nhấn vào nút để bắt đầu chế độ sửa đổi.

Giành lấy 1 giấy phép bản quyền trọn đời cFosSpeed miễn phí mỗi tháng!

Điều kiện: Mỗi tháng một lần, chúng tôi sẽ phân tích tất cả các số liệu thống kê truy cập cho máy chủ của chúng tôi là www.cfos.de để tạo một bảng xếp hạng các trang web đề cập nhiều nhất đến trang web cFos. Nếu Trang Liên kết đã đăng ký với của bạn nằm trong số 30 trang web giới thiệu hàng đầu, bạn sẽ nhận được giấy phép bản quyền trọn đời cFosSpeed miễn phí! Nếu không có Trang liên kết cFos đã đăng ký nào trong số 30 người giới thiệu hàng đầu, thì Trang liên kết cFos được xếp hạng cao nhất sẽ giành được giấy phép. Điều này có nghĩa là chúng tôi cung cấp ít nhất một giấy phép miễn phí mỗi tháng!.
Nếu trang web chiến thắng thuộc về 1 hội game thủ hoặc 1 nhóm người chơi game, bạn có thể đăng ký nhiều giấy phép, tùy thuộc vào số lượt giới thiệu đến trang cfos.de.

Đặt banner vào trang chủ của bạn

  1. Chọn 1 banner dưới đây phù hợp nhất với trang web của bạn
  2. Sao chép đoạn mã HTML và đưa nó vào trang web của bạn
    Chú ý! Các banner phải được nhìn thấy 1 cách rõ ràng trên trang web của bạn!
  3. Quay trở lại trang này
  4. Sử dụng nút "Tham gia" để tham gia Chương trình Liên kết của cFos
  5. Nếu bạn nằm trong số 30 người giới thiệu hàng đầu, bạn sẽ nhận được giấy phép bản quyền vĩnh viễn của cFosSpeed miễn phí chỉ trong vòng vài ngày

Người thắng cuộc 2020

Tháng Mười
programturk.com/resources/
Tháng Chín
dangerskill.pl
Tháng Tám
noentrysecurity.com.br
Tháng Bảy
anbinx.top
Tháng Năm
setitagila.3dn.ru
Tháng Tư
digitalware.ir
Tháng Ba
startgate42.de
Tháng Hai
aowvn.org
Tháng Giêng
Null社 (nullplay.com)

Người thắng cuộc 2019

Tháng Mười Hai
雷神久ブログ (Raijin Hisa Blog)
Tháng Mười Một
APAC

Large Rectangle (tối)

biểu ngữ liên kết cFosSpeed
Vui lòng chép đoạn mã HTML và chèn nó vào trong trang web mà bạn đã đăng kí với cFos:

Large Rectangle (sáng)

biểu ngữ liên kết cFosSpeed
Vui lòng chép đoạn mã HTML và chèn nó vào trong trang web mà bạn đã đăng kí với cFos:
;

Banner (tối)

biểu ngữ liên kết cFosSpeed
Vui lòng chép đoạn mã HTML và chèn nó vào trong trang web mà bạn đã đăng kí với cFos:

Banner (sáng)

biểu ngữ liên kết cFosSpeed
Vui lòng chép đoạn mã HTML và chèn nó vào trong trang web mà bạn đã đăng kí với cFos: