» Gigabyte cFosSpeed
Trang này chưa được dịch đầy đủ!
Sở hữu một bản quyền miễn phí cFos, cFosSpeed hoặc cFosBC bằng cách giúp chúng tôi dịch.
Tìm hiểu thêm
cFos Logo   Gigabyte Logo

As a customer of GIGABYTE motherboards with Intel® GbE LAN you have the right to use and benefit from Gigabyte cFos SPEED. This is a full-featured, unlimited Traffic Shaping solution powered by cFosSpeed. We hope you enjoy the speed-up possible with your version of Gigabyte cFos SPEED.

Đối với các tính năng mới nhất trong các phiên bản sẽ được có trong cFosSpeed.

To stay always up to date with the most recent features, you can download the most recent cFosSpeed version on our cFosSpeed download page .

If you install the cFosSpeed version, you have a trial period of 30 days. Then you can either buy a cFosSpeed lifetime license or uninstall cFosSpeed and install Gigabyte cFos SPEED again. Owners of a cFosSpeed lifetime license always have immediate access to the newest cFosSpeed features and Beta / Pre-Release versions.

Mua chỉ một lần duy nhất và được phép nâng cấp mãi mãi.

Mua một lần và tất cả cập nhật về sau đều miễn phí.
Sử dụng ngay cơ hội của bạn và mua giấy phép sử dụng cfosspeed vô thời hạn ngay bay giờ.

image of a stop watch

How Effective is cFosSpeed Traffic Shaping?
Christoph Lüders & Christian Carazo, cFos Software GmbH - October 26, 2018
Tải về: cfosspeed-traffic-shaping-report.pdf Flag symbol for English language

Hỗ trợ bởiMáy chủ Web mạng cá nhân cFos
Practice random kindness and senseless acts of beauty