cFosSpeed hiện nằm trong tay những người mới. Atlas Tech Solutions hiện sở hữu, phát triển và bán các phiên bản mới của nó
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Cho phép chuyển tiếp cổng cho ASUS RT AC86U


ASUS RT AC86U Step 1

1 Đăng nhập vào bộ định tuyến bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn (IP mặc định: 192.168.1.1 - tên người dùng/mật khẩu mặc định: admin)ASUS RT AC86U Steps 2-4

2 Trong " Advanced Settings " trên menu bên trái, chọn "WAN"

3 Chọn tab " Virtual Server / Port Forwarding " trên đầu trang

4 Nhấp vào " Yes " để bật chuyển tiếp cổngASUS RT AC86U Steps 5-7

5 Chọn "HTTP" từ trình đơn thả xuống

6 Nhập IP (tốt nhất là tĩnh) của máy tính cFos Personal Net đang chạy trong trường " Local IP "

7 Nhấp vào biểu tượng " Add "ASUS RT AC86U Step 8

8 Nhấn nút " Apply " để áp dụng danh sáchChuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho ASUS RT AC86UHướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho ASUS RT-AC86U