cFosSpeed là Công cụ giúp tăng tốc Internet chính thức tốt nhất cho các sản phẩm chơi game của ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI.
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Nhận giấy phép miễn phí (cFosSpeed) bằng cách giúp chúng tôi có 10 đánh giá trở lên.
Một số đoạn văn bạn được tạo ra bởi phần mềm dịch thuật. Xin hãy giúp chúng tôi cải thiện các văn bản này. Nhấn vào nút để bắt đầu chế độ sửa đổi.

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Compal CH7465LG


Compal CH7465LG Step 1

1 Đăng nhập vào bộ định tuyến của bạn bằng mật khẩu của bạn (không cần tên người dùng)Compal CH7465LG Steps 2-5

2 Nhấp vào menu chính "Advanced Settings" ở bên trái

3 Nhấp vào nút "Security"

4 Nhấp vào nút "Port forwarding"

5 Nhấp vào nút "Create a new rule"Compal CH7465LG Steps 6-7

6 Chọn Giao thức "TCP" và bật "On", sau đó nhập IP (tốt nhất là tĩnh) của máy tính cFos Personal Net đang chạy trong trường "Local IP"

7 Lưu quy tắc bằng cách nhấp vào nút "Add rule"Compal CH7465LG Step 8

8 Lưu cài đặt mới bằng cách nhấp vào nút "Apply changes"Compal CH7465LG Step 9

9 Đăng xuất khỏi bộ định tuyến của bạn bằng cách nhấp vào "Log out" trên đầu trangChuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Compal CH7465LGHướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho Compal CH7465LG