cFosSpeed hiện nằm trong tay những người mới. Atlas Tech Solutions hiện sở hữu, phát triển và bán các phiên bản mới của nó
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Cho phép chuyển tiếp cổng cho D-Link DIR-820L


D-Link DIR-820L Step 1

1 Sử dụng tên người dùng và mật khẩu của bạn để đăng nhập (IP mặc định: 192.168.0.1, admin tên người dùng mặc định, admin mật khẩu mặc định)D-Link DIR-820L Step 2

2 Nhấp vào "ADVANCED"D-Link DIR-820L Step 3

3 Nhấp vào "PORT FORWARDING"D-Link DIR-820L Steps 4-8

4 Nhấp vào Hộp kiểm để kiểm tra

5 Nhập tên vào trường "Name"

6 Nhập 80 vào trường "TCP"

7 Nhập địa chỉ IP của máy tính đang chạy cFos Personal Net vào trường "IP Address"

8 Nhấp vào nút "Save Settings"Chuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho D-Link DIR-820LHướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho D-Link DIR-820L