cFosSpeed là Công cụ giúp tăng tốc Internet chính thức tốt nhất cho các sản phẩm chơi game của ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI.
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Nhận giấy phép miễn phí (cFosSpeed) bằng cách giúp chúng tôi có 10 đánh giá trở lên.
Một số đoạn văn bạn được tạo ra bởi phần mềm dịch thuật. Xin hãy giúp chúng tôi cải thiện các văn bản này. Nhấn vào nút để bắt đầu chế độ sửa đổi.

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Hitron CGNF-TWN


Hitron CGNF-TWN Step 1

1 Đăng nhập vào bộ định tuyến của bạn bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn (IP mặc định: 192.168.0.1 - tên người dùng/mật khẩu mặc định: admin/password)Hitron CGNF-TWN Steps 2-4

2 Nhấp vào "Firewall" trong menu chính bên trái

3 Nhấp vào "Forwarding" trong menu chính ở trên cùng

4 Nhấp vào nút "Add New"Hitron CGNF-TWN Steps 5-6

5 Chọn "HTTP" là "Common Application" và nhập IP (tốt nhất là tĩnh) của máy tính cFos Personal Net đang chạy trong trường "IP Address"

6 Nhấp vào nút "Apply"Hitron CGNF-TWN Steps 7-8

7 Nhấp vào nút "Apply"

8 Đăng xuất khỏi bộ định tuyến của bạn bằng cách nhấp vào "Logout" trong menu chính ở trên cùngChuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Hitron CGNF-TWNHướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho Hitron CGNF-TWN