cFosSpeed hiện nằm trong tay những người mới. Atlas Tech Solutions hiện sở hữu, phát triển và bán các phiên bản mới của nó
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Netgear WNDR3400v2


Netgear WNDR3400v2 Step 1

1 Truy cập 192.168.1.1 trong bất kỳ trình duyệt internet nào. Theo mặc định, tên người dùng là admin và mật khẩu là passwordNetgear WNDR3400v2 Step 2

2 Chuyển đến "Advanced Setup"Netgear WNDR3400v2 Steps 3-5

3 Nhấp vào "Port Forwarding/Port Triggering" bên dưới "Advanced Setup"

4 Chọn "HTTP" từ danh sách Tên dịch vụ

5 Nhập Địa chỉ IP của máy tính cFos Personal Net đang chạy và nhấp vào "Thêm"Netgear WNDR3400v2 Step 6

6 Đăng xuấtChuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Netgear WNDR3400v2Hướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho Netgear WNDR3400v2