cFosSpeed là Công cụ tăng tốc Internet chính thức cho các sản phẩm chơi game ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI

Sở hữu một bản quyền miễn phí cFosSpeed bằng cách giúp chúng tôi dịch. Một số văn bản được tạo ra bởi dịch máy. Giúp chúng tôi cải thiện các văn bản này. Nhấn vào đây để bắt đầu chế độ dịch.

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Netgear WNDR3700 N600


WNDR3700 N600 Steps 1-2

1 Nhập www.routerlogin.net hoặc IP tương ứng (IP mặc định là 192.168.1.1) trong dòng địa chỉ và nhấn "Enter"

2 Nhập dữ liệu đăng nhập của bạn cho bộ định tuyến (tên người dùng mặc định: admin, mật khẩu mặc định: password) và nhấp vào "Đăng nhập"WNDR3700 N600 Step 3

3 Trong cột bên trái bên dưới "Nâng cao", nhấp vào "Chuyển tiếp cổng / Kích hoạt cổng"WNDR3700 N600 Steps 4-7

4 Chọn "Chuyển tiếp cổng"

5 Chọn "HTTP" làm tên dịch vụ

6 Nhập địa chỉ IP của máy tính cFos Personal Net đang chạy

7 Nhấp vào "Add"WNDR3700 N600 Step 8

8 Chuyển tiếp cổng hiện được thiết lập cho máy tính của bạnCho phép chuyển tiếp cổng cho Netgear WNDR3700 N600Hướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho Netgear WNDR3700 N600