cFosSpeed là Công cụ giúp tăng tốc Internet chính thức tốt nhất cho các sản phẩm chơi game của ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI.

Nhận giấy phép miễn phí (cFosSpeed) bằng cách giúp chúng tôi có 10 đánh giá trở lên.
Một số đoạn văn bạn được tạo ra bởi phần mềm dịch thuật. Xin hãy giúp chúng tôi cải thiện các văn bản này. Nhấn vào nút để bắt đầu chế độ sửa đổi.

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Netgear WNDR3700 N600


WNDR3700 N600 Steps 1-2

1 Nhập www.routerlogin.net hoặc IP tương ứng (IP mặc định là 192.168.1.1) trong dòng địa chỉ và nhấn "Enter"

2 Nhập dữ liệu đăng nhập của bạn cho bộ định tuyến (tên người dùng mặc định: admin, mật khẩu mặc định: password) và nhấp vào "Đăng nhập"WNDR3700 N600 Step 3

3 Trong cột bên trái bên dưới "Nâng cao", nhấp vào "Chuyển tiếp cổng / Kích hoạt cổng"WNDR3700 N600 Steps 4-7

4 Chọn "Chuyển tiếp cổng"

5 Chọn "HTTP" làm tên dịch vụ

6 Nhập địa chỉ IP của máy tính cFos Personal Net đang chạy

7 Nhấp vào "Add"WNDR3700 N600 Step 8

8 Chuyển tiếp cổng hiện được thiết lập cho máy tính của bạnCho phép chuyển tiếp cổng cho Netgear WNDR3700 N600Hướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho Netgear WNDR3700 N600