cFosSpeed là Công cụ tăng tốc Internet chính thức cho các sản phẩm chơi game ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI

Sở hữu một bản quyền miễn phí cFosSpeed bằng cách giúp chúng tôi dịch. Một số văn bản được tạo ra bởi dịch máy. Giúp chúng tôi cải thiện các văn bản này. Nhấn vào đây để bắt đầu chế độ dịch.

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Orange Livebox 3.0


Orange Livebox 3.0 Step 1

1 Mở Trình duyệt Internet của bạn và truy cập địa chỉ 192.168.1.1Orange Livebox 3.0 Step 2

2 Nhập dữ liệu đăng nhập của bạn và nhấn "Login". Tên người dùng mặc định là admin và mật khẩu adminOrange Livebox 3.0 Step 3

3 Chuyển đến "Zaawansowane" ("Nâng cao") và "konfiguracja sieci" ("Cấu hình mạng"). Nhấn "NAT/PAT"Orange Livebox 3.0 Steps 4-5

4 Chọn từ Máy chủ HTTP "Aplikacja/Usluga" ("Ứng dụng") và kiểm tra xem "Port zewnetrzny" ("Cổng ngoài") và "Port wewnetrzny" ("Cổng nội bộ") là 80. Bây giờ, chọn PC cFos Personal Net đang chạy từ danh sách "Urzadzenie" ("Thiết bị")

5 Nhấn "Zapisz" ("Lưu")Orange Livebox 3.0 Step 6

6 Kiểm tra Wlacz"Wlacz" ("Bật") trong thiết lập HTTP của bạnChuyển tiếp cổng hiện được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Orange Livebox 3.0Hướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho Orange Livebox 3.0