cFosSpeed là Công cụ giúp tăng tốc Internet chính thức tốt nhất cho các sản phẩm chơi game của ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI.
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Nhận giấy phép miễn phí (cFosSpeed) bằng cách giúp chúng tôi có 10 đánh giá trở lên.
Một số đoạn văn bạn được tạo ra bởi phần mềm dịch thuật. Xin hãy giúp chúng tôi cải thiện các văn bản này. Nhấn vào nút để bắt đầu chế độ sửa đổi.

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Orange Livebox 3.0


Orange Livebox 3.0 Step 1

1 Mở Trình duyệt Internet của bạn và truy cập địa chỉ 192.168.1.1Orange Livebox 3.0 Step 2

2 Nhập dữ liệu đăng nhập của bạn và nhấn "Login". Tên người dùng mặc định là admin và mật khẩu adminOrange Livebox 3.0 Step 3

3 Chuyển đến "Zaawansowane" ("Nâng cao") và "konfiguracja sieci" ("Cấu hình mạng"). Nhấn "NAT/PAT"Orange Livebox 3.0 Steps 4-5

4 Chọn từ Máy chủ HTTP "Aplikacja/Usluga" ("Ứng dụng") và kiểm tra xem "Port zewnetrzny" ("Cổng ngoài") và "Port wewnetrzny" ("Cổng nội bộ") là 80. Bây giờ, chọn PC cFos Personal Net đang chạy từ danh sách "Urzadzenie" ("Thiết bị")

5 Nhấn "Zapisz" ("Lưu")Orange Livebox 3.0 Step 6

6 Kiểm tra Wlacz"Wlacz" ("Bật") trong thiết lập HTTP của bạnChuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Orange Livebox 3.0Hướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho Orange Livebox 3.0