cFosSpeed hiện nằm trong tay những người mới. Atlas Tech Solutions hiện sở hữu, phát triển và bán các phiên bản mới của nó
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Pandorabox SDK phiên bản 14.09


Pandorabox SDK version 14.09 Step 1

1 Đăng nhập vào bộ định tuyến của bạn bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn (IP mặc định: 192.168.1.1, Tên người dùng: root, mật khẩu mặc định: không có hoặc admin)Pandorabox SDK version 14.09 Step 2

2 Nhấp vào menu "Firewall"Pandorabox SDK version 14.09 Step 3

3 Nhấp vào nút "Port forwards"Pandorabox SDK version 14.09 Steps 4-5

4 "Name" tạo tên (ví dụ: PNet)
"Protocol" chọn TCP + UDP
"External zone" chọn WAN
"External port" tới 80
"Internal zone" chọn LAN
"Internal IP Address" Nhập IP của máy tính nơi cFos Personal Net đang chạy
"Internal port" tới 80

5 Nhấp vào "Save & Apply"Chuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Pandorabox SDK phiên bản 14.09Hướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho Pandorabox SDK phiên bản 14.09