cFosSpeed hiện nằm trong tay những người mới. Atlas Tech Solutions hiện sở hữu, phát triển và bán các phiên bản mới của nó
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Synology RT1900ac


Synology RT1900ac Step 1

1 Đăng nhập vào RT1900ac bằng tên người dùng và mật khẩu của bạnSynology RT1900ac Steps 2-3

2 Nhấp vào "Network Center"

3 Nhấp vào "Port Forwarding"Synology RT1900ac Step 4

4 Nhấp vào "Create"Synology RT1900ac Steps 5-6

5 Chọn "HTTP" và IP hoặc máy tính cFos Personal Net đang chạy từ danh sách tùy chọn

6 Nhấp vào "Create"Synology RT1900ac Step 7

7 Lưu cài đặt mới bằng cách nhấp vào "Save"Chuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Synology RT1900acHướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho Synology RT1900ac