cFosSpeed là Công cụ giúp tăng tốc Internet chính thức tốt nhất cho các sản phẩm chơi game của ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI.
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Nhận giấy phép miễn phí (cFosSpeed) bằng cách giúp chúng tôi có 10 đánh giá trở lên.
Một số đoạn văn bạn được tạo ra bởi phần mềm dịch thuật. Xin hãy giúp chúng tôi cải thiện các văn bản này. Nhấn vào nút để bắt đầu chế độ sửa đổi.

Cho phép chuyển tiếp cổng cho ZTE ZXHN H267A V1


ZTE ZXHN H267A V1 Step 1

1 Đăng nhập bằng tài khoản quản trị viên của bộ định tuyếnZTE ZXHN H267A V1 Step 2

2 Trên trang chủ của bộ định tuyến, chọn menu " Firewall "ZTE ZXHN H267A V1 Steps 3-10

3 Nhấp vào " Port Forwarding "

4 Chọn: " Create New Item "

5 Nhập tên cho quy tắc (ví dụ: cFos)

6 Chọn trong Protocol lĩnh vực loại TCPWAN connection type kiểu HSLA

7 Nhập địa chỉ IP của máy tính cFos Personal Net đang chạy

8 Nhập 80 bên trong các trường mẫu này: WAN Start Port WAN End Port, WAN Start Port WAN End Port LAN Host Start Port, LAN Host Start Port, WAN End Port LAN Host Start Port LAN Host End Port

9 Chọn nút " Apply " để lưu Cài đặt

10 Thoát khỏi bộ định tuyến của bạnChuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho ZTE ZXHN H267A V1Hướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho ZTE ZXHN H267A V1