cFosSpeed сега е во нови раце. Atlas Tech Solutions сега поседува, развива и продава нови верзии од него
Ново! Од креаторите на cFosSpeed: CFos EVSE

Овозможете пренасочување на портата за ZTE ZXHN H267A V1


ZTE ZXHN H267A V1 Step 1

1 Пријавете се со администраторската сметка на рутеротZTE ZXHN H267A V1 Step 2

2 На почетната страница на рутерот, изберете го менито " Firewall "ZTE ZXHN H267A V1 Steps 3-10

3 Кликнете на " Port Forwarding "

4 Изберете: " Create New Item "

5 Внесете име за правилото (на пример: cFos)

6 Изберете во Protocol тип поле на TCP и WAN connection type на видот HSLa

7 Внесете ја IP адресата на компјутерот cFos Personal Net е вклучена

8 Внесете 80 во овие полиња со форма: WAN Start Port, WAN End Port, LAN Host Start Port, LAN Host End Port

9 Изберете го копчето " Apply " за поставки за зачувување

10 Одјава од вашиот рутерПренасочувањето на пристаништето сега е конфигурирано за вашиот компјутер!

Овозможете пренасочување на портата за ZTE ZXHN H267A V1Упатства за активирање на Port Forwarding за ZTE ZXHN H267A V1