cFosSpeed hiện nằm trong tay những người mới. Atlas Tech Solutions hiện sở hữu, phát triển và bán các phiên bản mới của nó
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Cho phép chuyển tiếp cổng cho AVM FRITZ! Hộp 7113


AVM FRITZ!Box 7113 Step 1

1 Nhập "http://fritz.box" trong trình duyệt của bạn. Nhập mật khẩu. Nhấp vào "Anmelden"AVM FRITZ!Box 7113 Steps 2-6

2 Nhấp vào tab có nhãn "Einstellungen"

3 Nhấp vào "Erweiterte Einstellungen"

4 Bấm vào "Internet"

5 Nhấp vào "Freigabe"

6 Nhấp vào nút "Neue Portfreigabe"AVM FRITZ!Box 7113 Step 7

7 Chọn "HTTP-Server" và máy tính cFos Personal Net đang chạy từ danh sách tùy chọn

8 Nhấp vào "Übernehmen"Chuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho AVM FRITZ! Hộp 7113Hướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho AVM FRITZ! Hộp 7113