cFosSpeed là Công cụ giúp tăng tốc Internet chính thức tốt nhất cho các sản phẩm chơi game của ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI.
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Bộ định tuyến không dây Belkin N + (F5D8235-4)


Belkin N+ Wireless Router (F5D8235-4) Step 1

1 Kết nối với bộ định tuyến của bạn (IP mặc định: 192.168.2.1) và chọn nút "login"Belkin N+ Wireless Router (F5D8235-4) Step 2

2 Đăng nhập bằng mật khẩu của bạn. (Mật khẩu mặc định = để trống)Belkin N+ Wireless Router (F5D8235-4) Steps 3-5

3 Chọn "Virtual Servers" trong menu chính bên trái

4 Chọn hộp kiểm "Enable", nhập "Description", chỉ định "Inbound port" (80) và "Outbound port" (80) và nhập IP của máy tính cFos Personal Net đang chạy.

5 Nhấp vào "Apply Changes" để lưu cài đặtChuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Bộ định tuyến không dây Belkin N + (F5D8235-4)Hướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho Bộ định tuyến không dây Belkin N + (F5D8235-4)