cFosSpeed là Công cụ giúp tăng tốc Internet chính thức tốt nhất cho các sản phẩm chơi game của ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI.
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Nhận giấy phép miễn phí (cFosSpeed) bằng cách giúp chúng tôi có 10 đánh giá trở lên.
Một số đoạn văn bạn được tạo ra bởi phần mềm dịch thuật. Xin hãy giúp chúng tôi cải thiện các văn bản này. Nhấn vào nút để bắt đầu chế độ sửa đổi.

Cho phép chuyển tiếp cổng cho D-Link DSL-2640T


D-Link DSL-2640T Step 1

1 Đăng nhập vào bộ định tuyến và nhập tên người dùng và mật khẩu (ip mặc định: 192.168.1.1, tên người dùng mặc định: admin, mật khẩu mặc định: admin)D-Link DSL-2640T Steps 2-8

2 Chọn "Advanced" từ menu chính trên cùng

3 Chọn "Virtual Server" từ menu con bên trái

4 Chọn "LAN IP" của máy tính chạy cFos Personal Net

5 Chọn danh mục máy chủ bằng cách nhấp vào nút radio "Servers"

6 Chọn quy tắc bằng cách nhấp vào "Web Server"

7 Thêm quy tắc bằng cách nhấp vào nút "Add"

8 Lưu cài đặt mới bằng cách nhấp vào nút "Apply"D-Link DSL-2640T Steps 9-11

9 Chọn "Tools" từ menu chính trên cùng

10 Chọn "System" từ menu con bên trái

11 Áp dụng các cài đặt và khởi động lại bộ định tuyến bằng cách nhấp vào nút "Save and Reboot"D-Link DSL-2640T Step 12

12 Bạn có thể chọn "View" để xem cổng được chuyển tiếpD-Link DSL-2640T Step 13

Chuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho D-Link DSL-2640THướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho D-Link DSL-2640T