cFosSpeed hiện nằm trong tay những người mới. Atlas Tech Solutions hiện sở hữu, phát triển và bán các phiên bản mới của nó
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Cho phép chuyển tiếp cổng cho D-Link DSL-520B-SE

Hướng dẫn sau đây dành cho phần sụn chính thức mới nhất (DSL-520B-SE_1.22_07202009_cfe_fs_kernel) mà bạn có thể tải xuống từ đây.


D-Link DSL-520B-SE Step 1

1 Đăng nhập vào bộ định tuyến bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn (IP mặc định: 192.168.1.1 - tên người dùng/mật khẩu mặc định: admin)D-Link DSL-520B-SE Steps 2-4

2 Nhấp vào "Advanced Setup" trong menu chính bên trái

3 Nhấp vào "NAT" và "Virtual Servers"

4 Nhấp vào nút "Add"D-Link DSL-520B-SE Steps 5-8

5 Chọn "Web Server (HTTP)" từ menu thả xuống

6 Nhập IP của máy tính cFos Personal Net đang chạy

7 Tùy chọn, nhập "443" cho HTTPS

8 Nhấp vào nút "Save/Apply"D-Link DSL-520B-SE Step 9

9 Chuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!Cho phép chuyển tiếp cổng cho D-Link DSL-520B-SEHướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho D-Link DSL-520B-SE