cFosSpeed là Công cụ giúp tăng tốc Internet chính thức tốt nhất cho các sản phẩm chơi game của ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI.
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Nhận giấy phép miễn phí (cFosSpeed) bằng cách giúp chúng tôi có 10 đánh giá trở lên.
Một số đoạn văn bạn được tạo ra bởi phần mềm dịch thuật. Xin hãy giúp chúng tôi cải thiện các văn bản này. Nhấn vào nút để bắt đầu chế độ sửa đổi.

Cho phép chuyển tiếp cổng cho DRAYTEK VIGOR 2830n


DRAYTEK VIGOR 2830n Step 1

1 Đăng nhập vào bộ định tuyến bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn (IP mặc định: 192.168.1.1 - tên người dùng/mật khẩu mặc định: admin)DRAYTEK VIGOR 2830n Steps 2-3

2 Nhấp vào "System Maintenance" và "Management" trong menu chính ở bên trái

3 Thay đổi Cổng HTTP trong ngăn "Management Port Setup" từ 80 sang khác (chẳng hạn như 8080)DRAYTEK VIGOR 2830n Steps 4-5

4 Nhấp vào "NAT" và "Port Redirection" trong menu chính bên trái

5 Nhấp vào một chỉ mục với tên dịch vụ không được sử dụng (ví dụ: "1")DRAYTEK VIGOR 2830n Steps 6-8

6 Đánh dấu vào ô "Enable"

7 Nhập tên cho chuyển hướng (chẳng hạn như "Mạng cá nhân cFos") trong trường "Service Name". Chọn "TCP" trên trình đơn thả xuống "Protocol". Nhập 80 vào cả hai trường "Public Port" và "Private Port". Cuối cùng, nhập IP (tốt nhất là tĩnh) của máy tính cFos Personal Net đang chạy trong trường "Private IP"

8 Nhấp vào nút "OK"Chuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho DRAYTEK VIGOR 2830nHướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho DRAYTEK VIGOR 2830n