cFosSpeed hiện nằm trong tay những người mới. Atlas Tech Solutions hiện sở hữu, phát triển và bán các phiên bản mới của nó
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Phicomm K2


Phicomm K2 Step 1

1 Đăng nhập vào bộ định tuyến K2 bằng mật khẩu của bạn bằng trình duyệt web (IP mặc định: 192.168.2.1)Phicomm K2 Steps 2-4

2 Nhấp vào tab " Advanced Settings " từ menu trên cùng

3 Nhấp vào tab " Port settings " từ menu bên trái

4 Nhấp vào tab " Port forwarding " từ menu phụPhicomm K2 Steps 5-7

5 Nhấp vào " Open " Chuyển tiếp cổng

6 Nhập tên của quy tắc
Chọn giao thức (TCP) từ menu thả xuống
Nhập External port (80)
Nhập số cuối cùng của địa chỉ IP của máy tính cFos Personal Net đang chạy
Nhập Internal port (80)

7 Nhấp vào " Confirm "Phicomm K2 Step 8

8 Nhấp vào " Save "Chuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Phicomm K2Hướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho Phicomm K2