cFosSpeed là Công cụ giúp tăng tốc Internet chính thức tốt nhất cho các sản phẩm chơi game của ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI.
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos
cFos logo Press Release
(May 5th, 2011)


New version: cFosSpeed v6.6 with improved prioritization!

 Download at:

http://www.cfos.de

cFosSpeed - The Internet Accelerator!

cFosSpeed is a network driver which attaches itself to existing Internet connections. It optimizes data transfer by means of Traffic Shaping. Traffic Shaping is a method for optimizing Internet traffic that allows maximum transfer speed while ensuring minimal ping time.

cFosSpeed supports a wide variety of connection types like DSL, cable, UMTS, ISDN, etc.

This is a maintenance release. Here are the most important changes:

 Improved prioritization
cFosSpeed enforces the prioritization rules more strictly. By prioritizing TCP SYNs the connection setup is significantly accelerated. Improvements of the transmission of data in the respective priority classes now allows to use your Internet connection up to its full capacity during simultaneous upload and download.

Also: User-defined program prioritizations have now a stronger effect. In conjunction with the reduced latency since cFosSpeed version 6.5 a fully utilized Internet connection now feels virtually like an idle connection.

 Better support for satellite connections, ie. connections with more than 1 second ping time.

 Gaming Features
Because the cFosSpeed status window is not visible in full-screen mode, the most important information can now be indicated by the LEDs of normal keyboards. In addition cFosSpeed now supports the Logitech Gamer Keyboards G19 and G15 (and thereby also G510 and Gamepad G13). For this, cFosSpeed is now shipped with a skin for the color display as well as a skin for the monochrome display, which both support all the Gamer Keyboard features - cFosSpeed users frag their enemies faster!

 Lots of other improvements and bugfixes.

Bạn có thể tìm thấy những bức ảnh 3D, ảnh chụp và có thể sử dụng miễn phí cho các bài báo tại
http://www.cfos.de/en/presse/samples.htm

Yêu cầu hệ điều hành: Windows 7, Vista, XP và Server 2003/2008 (phiên bản 32-bit hoặc 64-bit)

Trang mạng (trong tiếng Anh và tiếng Đức, với từng phần riêng lên đến 26 ngôn ngữ khác nhau):

http://www.cfos.de

Giới thiệu:
cFos Software GmbH, Bonn (Đức) là một cộng đồng phát triển trình điều khiển cho nhiều hệ điều hành từ năm 1993. Những phần mềm bao gồm: cFosSpeed, một trình điều khiển nâng cao cho kết nối Internet băng thông rộng và kết nối quay số IPv6. cFos IPv6 Link cũng như cFos Broadband Connect dành cho kết nối DSL tốc độ cao và kết nối quay số ISDN.

Chú ý bản quyền:
Những điều kiện cấp phép của chúng tôi cho phép làm rõ ràng việc phát hành những phiên bản gần đây của cFos, cFos Broadband Connect, cFos IPv6 Link và cFosSpeed trên (những) CD miễn phí cùng với tạp chí. Để biết thêm thông tin về vấn đề cấp phép, xin xem nó tại tập tin LICENSE.TXT (tại

Liên hệ:
Martin Winkler,
Email via http://www.cfos.de
Tel. +49-228-7669826