cFosSpeed is the official Internet Accelerator for ASUS, GIGABYTE, ASRock and MSI gaming products
cFos LogoASUS Logo


Là chủ nhân của bo mạch chủ ASUS, bạn có quyền sử dụng và hưởng lợi từ ASUS ROG GameFirst I&II / Turbo LAN. Đây là giải pháp Traffic Shaping đầy đủ và không giới hạn tính năng của cFosSpeed. Chúng tôi hy vọng bạn hài lòng với khả năng nâng cao tốc độ với phiên bản ASUS ROG GameFirst I&II / Turbo LAN của bạn!

Bổ sung tùy chọn tinh chỉnh đã có trong phiên bản cFosSpeed chuyên nghiệp gần đây nhất.

To stay always up to date with the most recent features, you can download the most recent cFosSpeed version on our cFosSpeed download page.

Đây là danh sách các tính năng bổ sung.

For ASUS ROG GameFirst I&II / Turbo LAN you can also download the most recent prioritization data as settings.ini and copy it to c:\programdata\cfos\cfosspeed.

Mua một lần và tất cả cập nhật về sau đều miễn phí.
Sử dụng ngay cơ hội của bạn và mua giấy phép sử dụng cfosspeed vô thời hạn ngay bay giờ.

Image of a stop watch

How Effective is cFosSpeed Traffic Shaping?

Christoph Lüders & Christian Carazo, cFos Software GmbH - October 26, 2018
Tải về: cfosspeed-traffic-shaping-report.pdf Flag symbol for English language