cFosSpeed là Công cụ giúp tăng tốc Internet chính thức tốt nhất cho các sản phẩm chơi game của ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI.
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Nhận giấy phép miễn phí (cFosSpeed) bằng cách giúp chúng tôi có 10 đánh giá trở lên.
Một số đoạn văn bạn được tạo ra bởi phần mềm dịch thuật. Xin hãy giúp chúng tôi cải thiện các văn bản này. Nhấn vào nút để bắt đầu chế độ sửa đổi.

Cho phép chuyển tiếp cổng cho BT Home Hub 5 (Loại A)


BT Home Hub 5 (Type A) Steps 1-3

1 Mở trình duyệt web của bạn và nhập "192.168.1.254" vào thanh URL, nhấn Enter

2 Nhấp vào tab "Settings"

3 Nhập chi tiết đăng nhập của bạn và nhấp vào nút "OK"BT Home Hub 5 (Type A) Steps 4-6

4 Nhấp vào tab phụ "Port Forwarding"5 Từ danh sách thả xuống "Game or Application", chọn "HTTP Server (Worldwide Web)", sau đó chọn máy tính cFos Personal Net đang chạy từ danh sách thả xuống "Device".
Lưu ý: Cài đặt đặt sẵn cho Máy chủ HTTP (Web toàn cầu) là: Giao thức: TCP, Phạm vi cổng: 80, Dịch sang: 806 Nhấp vào nút "Add" và bạn đã hoàn tất! Bây giờ bạn có thể đóng cửa sổ trình duyệt web.Chuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho BT Home Hub 5 (Loại A)Hướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho BT Home Hub 5 (Loại A)