cFosSpeed là Công cụ giúp tăng tốc Internet chính thức tốt nhất cho các sản phẩm chơi game của ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI.
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Nhận giấy phép miễn phí (cFosSpeed) bằng cách giúp chúng tôi có 10 đánh giá trở lên.
Một số đoạn văn bạn được tạo ra bởi phần mềm dịch thuật. Xin hãy giúp chúng tôi cải thiện các văn bản này. Nhấn vào nút để bắt đầu chế độ sửa đổi.

Cho phép chuyển tiếp cổng cho D-Link DSL-2730U


D-Link DSL-2730U Step 1

1 Đăng nhập vào bộ định tuyến bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn (IP mặc định: 192.168.1.1 - tên người dùng/mật khẩu mặc định: admin)D-Link DSL-2730U Step 2

2 Nhấp vào tab "Advanced"D-Link DSL-2730U Step 3

3 Nhấp vào "Port Forwarding" trong menu bên tráiD-Link DSL-2730U Step 4

4 Nhấp vào nút "Add"D-Link DSL-2730U Steps 5-8

5 Chọn "Web Server(HTTP)" từ trình đơn thả xuống

6 Nhập IP (tốt nhất là tĩnh) của máy tính cFos Personal Net đang chạy trong trường "Server IP Address"

7 Nhấp vào nút "Apply"

8 Đăng xuất khỏi bộ định tuyến của bạn bằng cách nhấp vào "Logout" trong menu bên tráiChuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho D-Link DSL-2730UHướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho D-Link DSL-2730U