cFosSpeed hiện nằm trong tay những người mới. Atlas Tech Solutions hiện sở hữu, phát triển và bán các phiên bản mới của nó
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Linksys EA6900


Linksys EA6900 Step 1

1 Đăng nhập vào bảng điều khiển của bộ định tuyến, theo mặc định, URL là 192.168.1.1. Đăng nhập với tên người dùng và mật khẩu mặc định nếu bạn không thay đổi nó. (Thông tin đăng nhập mặc định có thể được tìm thấy trên gói bộ định tuyến hoặc trên nhãn dán dưới/sau của bộ định tuyến)Linksys EA6900 Step 2

2 Trong "Smart Wi-fi Tools", nhấp vào "Security"Linksys EA6900 Step 3

3 Nhấp vào "Apps & Gaming"Linksys EA6900 Step 4

4 Nhấp vào "Port Range Forwarding"Linksys EA6900 Step 5

5 Nhập Tên ứng dụng, Cổng bắt đầu để kết thúc (80), Giao thức (TCP) và IP của máy tính cFos Personal Net đang chạy. Nhấp vào hộp Bật, sau đó nhấp vào "Save" hoặc "Add new Port Range Forwarding"Linksys EA6900 Step 6

6 Nhấp vào "Apply" để lưu các thay đổiChuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Linksys EA6900Hướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho Linksys EA6900