cFosSpeed hiện nằm trong tay những người mới. Atlas Tech Solutions hiện sở hữu, phát triển và bán các phiên bản mới của nó
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Netgear JWNR2010


Netgear JWNR2010 Step 1

1 Truy cập 192.168.1.1 từ trình duyệt yêu thích của bạn và nhập tên người dùng và mật khẩu của bộ định tuyến (tên người dùng mặc định: admin, Mật khẩu: password)Netgear JWNR2010 Steps 2-4

2 Chọn tab "Advanced" từ đầu

3 Sau khi chọn "Advanced Setup" Bạn sẽ thấy "Port Forwarding / Port Triggering"

4 Chọn "Port Forwarding / Port Triggering". Nút radio "Port Forwarding" sẽ được chọn theo mặc định. Nếu không, chọn nóNetgear JWNR2010 Steps 5-7

5 Nhập địa chỉ IP của PC nơi cFos Personal Net đang chạy.

6 Bây giờ Chọn tên dịch vụ "HTTP" từ menu thả xuống

7 Nhấn "Add"Netgear JWNR2010 Steps 8-9

8 Nếu bạn làm mọi thứ hoàn hảo, bạn sẽ thấy một dòng mới

9 Nếu bạn muốn chỉnh sửa các cài đặt này trong tương lai, hãy chọn nút radio và nhấp vào "Edit service"Netgear JWNR2010 Steps 10-11

10 Bạn có thể chỉnh sửa bất kỳ cài đặt nào bất cứ lúc nào bạn muốn

11 Sau khi thay đổi, chọn "Apply"Chuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho Netgear JWNR2010Hướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho Netgear JWNR2010