cFosSpeed hiện nằm trong tay những người mới. Atlas Tech Solutions hiện sở hữu, phát triển và bán các phiên bản mới của nó
Ngoài ra, hãy truy cập trang cFos eMobility của chúng tôi để biết các sản phẩm di động điện của chúng tôi, như cFos EVSE, cFos Charging ManagercFos Wallbox Booster

Cho phép chuyển tiếp cổng cho TP-Link DSL 2700E


TP-Link DSL 2700E Step 1

1 Đăng nhập vào bộ định tuyến bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn (IP mặc định: 192.168.1.1 - tên người dùng/mật khẩu mặc định: admin)TP-Link DSL 2700E Step 2

2 Nhấp vào "Port Forwarding" trong menu chính ở bên tráiTP-Link DSL 2700E Steps 3-5

3 Chọn "WEB" là "Usual Service Name"

4 Nhập IP (tốt nhất là tĩnh) của máy tính cFos Personal Net đang chạy trong trường "LAN IP Address"

5 Nhấp vào nút "Add"Chuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho TP-Link DSL 2700EHướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho DSL 2700E TP-Link