cFosSpeed hiện nằm trong tay những người mới. Atlas Tech Solutions hiện sở hữu, phát triển và bán các phiên bản mới của nó
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Cho phép chuyển tiếp cổng cho O2 Homebox 6641 (Homebox II)


O2 Homebox 6641 (Homebox II) Step 1

1 Đăng nhập vào Hombox của bạn bằng mật khẩu của bạn



O2 Homebox 6641 (Homebox II) Steps 2-4

2 Chọn "Home Network" từ menu bên trái

3 Nhấp vào "Port Forwarding"

4 Nhấp vào nút "New"



O2 Homebox 6641 (Homebox II) Steps 5-7

5 Chọn dịch vụ "HTTP"

6 Nhập địa chỉ IP của máy tính cFos Personal Net đang chạy

7 Nhấp vào nút "Save"



O2 Homebox 6641 (Homebox II) Steps 8-9

8 Chọn "Enable Port Forwarding"

9 Nhấp vào nút "Save"



Chuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho O2 Homebox 6641 (Homebox II)Hướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho O2 Homebox 6641 (Homebox II)