cFosSpeed hiện nằm trong tay những người mới. Atlas Tech Solutions hiện sở hữu, phát triển và bán các phiên bản mới của nó
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Cho phép chuyển tiếp cổng cho ZTE ZHXN H108N V2.5


ZTE ZHXN H108N V2.5 Step 1

1 Đăng nhập vào bộ định tuyến của bạn bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn (IP mặc định: 192.168.1.1 - tên người dùng/mật khẩu mặc định: admin - nó có các biến thể trong một số trường hợp, kiểm tra hướng dẫn sử dụng)ZTE ZHXN H108N V2.5 Step 2

2 Nhấp vào "Application" ở bên trái của trangZTE ZHXN H108N V2.5 Steps 3-9

3 Nhấp vào "Port Forwarding"

4 Chọn hộp "Enable"

5 Nhập tên

6 Nhập 80 bên trong các trường mẫu này: "WAN Start Port", "WAN End Port LAN Host Start Port", "LAN Host Start Port", "LAN Host End Port"

7 Nhập địa chỉ IP của máy tính cFos Personal Net đang chạy

8 Nhấp vào "Add"

9 Thoát khỏi bộ định tuyến của bạnChuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho ZTE ZHXN H108N V2.5Hướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho ZTE ZHXN H108N V2.5