cFosSpeed là Công cụ tăng tốc Internet chính thức cho các sản phẩm chơi game ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI

Sở hữu một bản quyền miễn phí cFosSpeed bằng cách giúp chúng tôi dịch. Một số văn bản được tạo ra bởi dịch máy. Giúp chúng tôi cải thiện các văn bản này. Nhấn vào đây để bắt đầu chế độ dịch.

Cho phép chuyển tiếp cổng cho ZTE ZHXN H108N V2.5


ZTE ZHXN H108N V2.5 Step 1

1 Đăng nhập vào bộ định tuyến của bạn bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn (IP mặc định: 192.168.1.1 - tên người dùng/mật khẩu mặc định: admin - nó có các biến thể trong một số trường hợp, kiểm tra hướng dẫn sử dụng)ZTE ZHXN H108N V2.5 Step 2

2 Nhấp vào "Application" ở bên trái của trangZTE ZHXN H108N V2.5 Steps 3-9

3 Nhấp vào "Port Forwarding"

4 Chọn hộp "Enable"

5 Nhập tên

6 Nhập 80 bên trong các trường mẫu này: "WAN Start Port", "WAN End Port LAN Host Start Port", "LAN Host Start Port", "LAN Host End Port"

7 Nhập địa chỉ IP của máy tính cFos Personal Net đang chạy

8 Nhấp vào "Add"

9 Thoát khỏi bộ định tuyến của bạnChuyển tiếp cổng hiện được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho ZTE ZHXN H108N V2.5Hướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho ZTE ZHXN H108N V2.5