cFosSpeed là Công cụ giúp tăng tốc Internet chính thức tốt nhất cho các sản phẩm chơi game của ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI.
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Nhận giấy phép miễn phí (cFosSpeed) bằng cách giúp chúng tôi có 10 đánh giá trở lên.
Một số đoạn văn bạn được tạo ra bởi phần mềm dịch thuật. Xin hãy giúp chúng tôi cải thiện các văn bản này. Nhấn vào nút để bắt đầu chế độ sửa đổi.

Cho phép chuyển tiếp cổng cho các bộ định tuyến chạy DD-WRT


DD-WRT Step 1

1 Đăng nhập vào bộ định tuyến của bạn bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn (Mặc định-IP: 192.168.1.1, Đăng nhập: admin, mật khẩu: không có)DD-WRT Step 2

2 Nhấp vào "NAT/QoS" trên menu chính ở trên cùngDD-WRT Step 3

3 Nhấp vào "Add"DD-WRT Steps 4-7

4 Nhập IP của máy tính cFos Personal Net đang chạy trong trường "IP Address" và đặt "Port from" và "Port to" thành 80

5 Chọn hộp kiểm "Enable"

6 Nhấp vào "Save"

7 Nhấp vào "Apply Settings"Chuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho các bộ định tuyến chạy DD-WRTHướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho bộ định tuyến chạy DD-WRT