cFosSpeed hiện nằm trong tay những người mới. Atlas Tech Solutions hiện sở hữu, phát triển và bán các phiên bản mới của nó
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Cho phép chuyển tiếp cổng cho TP-Link Archer C1200


TP-Link Archer C1200 Step 1

1 Nhập bộ định tuyến. Nếu bạn chưa bao giờ đăng nhập, bạn có thể đăng nhập với dữ liệu mặc định: Nhập trình duyệt của bạn: http://192.168.0.1 (trong một số trường hợp http://192.168.1.1), tên người dùng: admin, mật khẩu: adminTP-Link Archer C1200 Steps 2-4

2 Chọn tab "Advanced" phía trên trung tâm

3 Trong menu bên trái, chọn "NAT Forwarding" và sau đó "Virtual Servers"

4 Nhấp vào nút "Add" phía trên bên phải của bảngTP-Link Archer C1200 Steps 5-8

5 Nhấp vào "View Existing Service" và chọn "HTTP". Cổng ngoài và Cổng nội bộ được tự động điền (80)

6 Chọn TCP trên trình đơn thả xuống "Protocol"

7 Trong hộp "Internal IP", nhập địa chỉ IP của máy tính mà cFos Personal Net đang chạy. Bạn nên đặt địa chỉ IP tĩnh cho máy tính của mình

8 Nhấp vào "OK"TP-Link Archer C1200 Step 9

9 Đăng xuất khỏi bộ định tuyến bằng nút "Logout" (bên phải)Chuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho TP-Link Archer C1200Hướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho TP-Link Archer C1200